Go back

Agenda NOA National Conference in The Netherlands

22/03/2023

The NOA National Conference is a day dedicated to understanding the results, lessons, measures and experiences in addressing, preventing and fighting antisemitism in The Netherlands, based on the findings of the NOA Report Cards research.  The event will highlight the strengths to build upon while acknowledging weaknesses and opportunities for further action. The participants will include Dutch policy-makers and policy influencers from different fields and perspectives.

Date: March 22

Venue: Ministry of Justice of the Hague (Turfmarkt 147, 2511DP The Hague)

Route: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-801c655a-bceb-47ea-b6f0-e2576cd98ad2/pdf

The working language of the conference is Dutch, with simultaneous interpretation provided in English.

//

De NOA Nationale Conferentie is een dag gewijd aan inzicht in de resultaten, lessen, maatregelen en ervaringen bij het aanpakken, voorkomen en bestrijden van antisemitisme in Nederland, gebaseerd op de bevindingen van het NOA Report Cards onderzoek.  Het evenement zal de sterke punten belichten waarop kan worden voortgebouwd en tegelijkertijd de zwakke punten en mogelijkheden voor verdere actie onderkennen. Onder de deelnemers bevinden zich Nederlandse beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders uit verschillende vakgebieden en perspectieven.

Datum: 22 maart

Plaats: Ministerie van Justitie van Den Haag (Turfmarkt 147, 2511DP Den Haag)

Route: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-801c655a-bceb-47ea-b6f0-e2576cd98ad2/pdf

De voertaal van de conferentie is Nederlands, met simultaanvertaling in het Engels.

Below you can find the agenda for the conference // Hieronder vindt u de agenda voor de conferentie: